1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu User Experience Researchers

District 1, Ho Chi Minh
Product
1-50
96
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cảm giác sau khi pv tới vòng cuối của bạn sẽ chính là: bạn đang ói hết kiến thức của mình ra để train cho 1 lũ ko đủ tiền thuê bạn. Bonus: 1. cty tiền ít mà thích hửi mít thơm 2. cực kỳ thiếu chuyên nghiệp