1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu One Health

Go Vap, Ho Chi Minh
Product
151-300
6
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Anh, em nên né công ty này gấp. Mặc dù ông chủ là người nhà bệnh viện nhưng không có chính sách khám sức khỏe hằng năm cho nhân viên. Nhân viên khám thì giá tiền cắt cổ (tiền thuốc) không giảm 1 xu. Không có chế độ nghỉ bệnh 3 ngày phép. Không lương thưởng 13, tết.