1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu One Health

Go Vap, Ho Chi Minh
Product
151-300
6
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hay có những vụ bắt nghỉ bằng ngày phép, không có phép thì bị trừ không lương. (tết thì bắt nghỉ luôn các ngày mà nhà nước cho nghỉ, không có ngày phép thì bị trừ lương)