1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Gotadi

District 3, Ho Chi Minh
Product
51-150
754
  • Anonymous  mạo danh  ( bèo )  với tư cách là: COO
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ngày đó ngày đó sẽ không sai Và Chúng ta là người chiến thắng Cuối cùng COO-Trần Lê Tú cũng đành phải "RA ĐI" Quá nhục,như CON CÁ NỤC.