1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

YouNet

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (15)

2Click Solutions

District 12, Ho Chi MinhProduct1-50Croatia

 Rờ víu (8)

Synova Solutions

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (56)

PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Belgium

 Rờ víu (25)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (75)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (246)

Sioux High Tech Software

Hai Chau, Da NangOutsourcing51-150Netherlands

 Rờ víu (21)

Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (10)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (355)

Innotech Vietnam Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (34)

FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (36)

OnSolve

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (27)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (27)

Home Credit Vietnam | PPF

District 2, Ho Chi MinhProduct1000+Czech Republic

 Rờ víu (12)

LINE Corp

Ho Chi Minh Product 300+ Japan

 Rờ víu (12)

Kan-tek

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50United States

 Rờ víu (4)

GToken

District 1, Ho Chi Minh Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (5)

Transcosmos Technologic Arts

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (54)

gobear

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (3)

Citigo Software

Hoan Kiem, Ha NoiProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (3)