1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (22)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (305)

Xoontec

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (1)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (237)

Rong Viet Securities

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (46)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (45)

NashTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United Kingdom

 Rờ víu (68)

Avantility

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50United States

 Rờ víu (1)

Mirum HCMC

District 3, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (2)

Golden Owl Consulting Company

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (44)

Episerver

Dong Da, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (7)

ShareRing

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Australia

 Rờ víu (2)

Zalo

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (7)

Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Japan

 Rờ víu (46)

Remote Resources VN (RRVN)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (4)

PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Belgium

 Rờ víu (20)

ARIS Vietnam

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (8)

GEM Corporation

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (13)