1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (49)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (368)

AXON

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (28)

Vitalify Asia

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (8)

Luxstay

Cau Giay, Ha NoiProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (2)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (68)

Infinity Blockchain Labs

Tan Binh, Ho Chi Minh Labs R&D 60+ Japan

 Rờ víu (19)

Teamwork VietNam

12, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (6)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (20)

FPT Software

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (251)

TO Solutions

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (14)

Inspectorio

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (17)

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Germany

 Rờ víu (40)

NEC Vietnam

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (13)

Crystal Techs

Cau Giay, Ha Noi Product 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (11)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (46)

PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Belgium

 Rờ víu (21)

Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (59)

GEEK UP

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (5)

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300United States

 Rờ víu (8)